Komunikat

Organizatorzy Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe „Janosik”  Bielsko-Biała,
Osoby odpowiedzialne Informacja Biuro Zawodów –   tel. (+48) 600-276-614

Tomasz Chmielniak – Prezes PTS „Janosik”

Marek Wróbel  (+48) 603-502-600

Reneta Wróbel  tel. (+48) 600-276-614

Daty kolejnych edycji 12.10.2019 – ZAKOŃCZONY
3.11.2019 – ZAKOŃCZONY
1.12.2019 – ZAKOŃCZONY

8.03.2020 – ZAKOŃCZONY

5.04.2020 – ZAWODY ODWOŁANE

24.05.2020 – WIELKI FINAŁ

Miejsce zawodów Hala BKS „STAL”
ul. Rychlińskiego 19 43-300 Bielsko-Biała
Cel: Turniej ma charakter integracyjny a jego głównym celem jest propagowanie i popularyzacja sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
Miejsca noclegowe
Informacje na temat miejsc noclegowych znajdziesz na naszej stronie w zakładce Informacje turniejowe – Baza noclegowa
Biuro zawodów Hala BKS „STAL”
ul. Rychlińskiego 19 43-300 Bielsko-Biała
Limit ilości Organizator zastrzega limit startu do 370 zawodników
Kategorie KATEGORIE WIEKOWE:

2007-2008 CZAS WALKI: 2 MINUTY (ZAKAZ STOSOWANIA SHIME WAZA I KANSETSU WAZA)
• CHŁOPCY (WAGA/KG): -30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, +60
• DZIEWCZYNKI (WAGA/KG): -28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, +55

2009-2010 CZAS WALKI: 2 MINUTY (ZAKAZ STOSOWANIA SHIME WAZA I KANSETSU WAZA)
• CHŁOPCY (WAGA/KG): -27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, +48
• DZIEWCZYNKI (WAGA/KG): -24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, +45

2011- 2012 CZAS WALKI: 2 MINUTY (ZAKAZ STOSOWANIA SHIME WAZA I KANSETSU WAZA)
• CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI (WAGA/KG): – 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, +40

2013 I MŁODSI WALKI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W NE-WAZA (ZAKAZ STOSOWANIA SHIME WAZA I KANSETSU WAZA)
• CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI (WAGA/KG): – 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 33, +33

Klasyfikacja drużynowa: SYSTEM OLIMPIJSKI

Zgłoszenie do zawodów
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny
na stronie internetowej https://pljudo.pl/rejestracja/ do dnia 29.11.2019 do godziny 23:30
Nagrody NAGRODY:
1- 5 EDYCJA
DRUŻYNOWO – 
miejsca 1-7: puchar
INDYWIDUALNIE
1 i 3 EDYCJA

1 miejsce: statuetka, medal, dyplom
2 miejsce: statuetka, medal, dyplom,
3 miejsce: medal, dyplomINDYWIDUALNIE
2, 4 i 5 EDYCJA

1 miejsce: statuetka, medal, dyplom
2 miejsce: medal, dyplom,
3 miejsce: medal, dyplom

6 EDYCJA – WIELKI FINAŁ

DRUŻYNOWO:
miejsca 1-3: puchar i nagrody rzeczowe ufundowane przez Green Hill od firmy https://waleczny.pl/
miejsce 4-7 puchary

INDYWIDUALNIE:
1 miejsce: statuetka, medal, dyplom,upominek od firmy https://waleczny.pl/
2 miejsce: statuetka, medal, dyplom, upominek od firmy https://waleczny.pl/
3 miejsce: medal, dyplom, upominek od firmy https://waleczny.pl/

Program zawodów
WAŻENIE ZAWODNIKÓW:
9:00-10:00
WALKI:
10:45 planowane rozpoczęcie walk
Planowany koniec: do rozegrania ostatniej walki
(Program zawodów może ulec zmianie.)
Opłata startowa 20zł
Waga oficjalna Ważenie elektroniczne. Godziny ważenia zgodnie z programem zawodów. Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i t-shirt a zawodnik bieliznę osobistą (spodenki).
Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym zostanie przepisany do drugiej kategorii
Losowanie System elektroniczny.
Maty Zawody zostaną przeprowadzone na 5 matach
Badania lekarskie Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważne badania sportowo-lekarskie.

Trener/prowadzący jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział w zawodach.

Ubezpieczenie NNW Każdy zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia dotyczącego kosztów leczenia w razie urazu podczas zawodów.
Judogi Nie są wymagane judogi niebieskie. Wywołany/a zawodnik/czka zakłada czerwoną przepaskę.
Sędziowie Osobą odpowiadającą za sprawy sędziowskie jest Dyrektor Sędziów.
Dyrektor Sędziów pełni rolę Sędziego Głównego.
Dyrektor Sędziów wyznacza obsadę sędziowską z kraju i zza granicy.
Na macie sędziuje 1 sędzia arbiter. 2 sędziów bocznych korzysta z systemu Care system.
Strefa do rozgrzewki Zawodnicy będą mogli korzystać ze strefy do rozgrzewki.
Postanowienia końcowe Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody
i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników
w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.

  —————————————————————————————————————-
  Uwaga!!!

II edycja – sezon 2020/2021

POŁUDNIE – Liga JudoCup – WALECZNY

Uprawnieni do startu:  2007 i młodsi
Terminy: 20.09.2020

25.10.2020

15.11.2020

6.12.2020

terminy I półrocza 2021 podamy w grudniu 2020

 

Hala BKS Stal, Bielsko-Biała ul.Rychlińskiego 19