Komunikat

POŁUDNIE GRAND PRIX 2021

 

Organizatorzy PTS „Janosik”  Bielsko-Biała, BKS Stal Bielsko-Biała
Osoby odpowiedzialne Marek Wróbel  (+48) 603-502-600

Renata Wróbel  tel. (+48) 600-276-614

Informacja: pn.-pt. godz. 8:30-15:30 tel. (+48) 600 276 694

Data niedziela, 9 maj 2021 – ZAWODY JUDO
niedziela, 16 maj 2021 – ZAWODY JUDO
Miejsce zawodów Hala BKS STAL, Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 19
Kategorie U14 Roczniki 2008-2009 / czas walki: 2 minuty  (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg): -30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, +60

• dziewczynki (waga/kg): -28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, +55

U12 Roczniki 2010-2011 / czas walki: 2 minuty –  (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg): -24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, +48

• dziewczynki (waga/kg): -23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, +44

U10 Roczniki 2012-2013/ czas walki: 2 minuty – (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy (waga/kg):  -24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, +40

• dziewczynki (waga/kg): -22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, +34

U8 Dzieci z rocznika 2014 i młodsi / czas walki: 2 minuty – Walki odbywać się będą w NE-WAZA

(zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)

• chłopcy i dziewczynki  (waga/kg):  – 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, +30

 

ZAWODNIK może startować w wyższej kategorii wiekowej jeśli trener z rodzicem złożą stosowne oświadczenie organizatorowi. Zawodnik może również startować w dwóch kategoriach wiekowych jednak start w grupie starszej wymaga oświadczenia rodzica i trenera.

Opłaty  niedziela, 9 maja 2021 – opłata startowa 40 zł
niedziela, 16 maja 2021 – opłata startowa 40 złPłatności prosimy dokonywać jedynie w dniu zawodów, na miejscu gotówką.
Zgłoszenie do zawodów Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny

na stronie internetowej: https://ptsjanosik.pl/zawody

zawody niedziela, 9 maja 2021 – rejestracja do 7 maja 2021 (piątek), do godziny 14:00


zawody
niedziela, 16 maja 2021 – rejestracja do 14 maja 2021 (piątek), do godziny 14:00

Ilość miejsc ograniczona.

Zawodnicy niezgłoszeni nie zostaną dopuszczeni do zawodów! 

Nagrody zawody 9 maja 2021:

Indywidualnie:

1-3 miejsce: medal oraz dyplom

zawody 16 maja 2021:

Indywidualnie:

1-3 miejsce: medal oraz dyplom

Dla najlepszych zawodników, którzy zdobyli złoty medal w obu wydarzeniach (9 i 16 maja 2021): Statuetka i nagroda ufundowana przez Waleczny.pl

Dekoracje odbywają się po zakończeniu kategorii wagowej.

Program zawodów
9 i 16 maja 2021
WAŻENIE ZAWODNIKÓW:

godz. 8:00-9:45

WALKI:

godz. 10:00-10:15 – planowane rozpoczęcie walk

 

Program zawodów zostanie zaktualizowany w ostatni piątek przed zawodami.

Waga oficjalna Ważenie elektroniczne. Godziny ważenia zgodnie z programem zawodów. Nie zezwala się na ważenie zawodniczek i zawodników bez odzieży. Podczas ważenia zawodniczka musi mieć na sobie bieliznę osobistą i t-shirt a zawodnik bieliznę osobistą (spodenki).
Limity wagowe są powiększone o dodatkowe 100g. Zawodnik/czka nie mieszczący się w limicie wagowym zostanie przepisany do drugiej kategorii
Losowanie System elektroniczny.
Maty Zawody zostaną przeprowadzone na 4 lub 5 matach.
Badania lekarskie Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważne badania sportowo-lekarskie.

Trener/prowadzący jest zobowiązany do poświadczenia zgody rodziców na udział w zawodach.

Ubezpieczenie NNW Każdy zawodnik jest zobowiązany we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zawodnicy zagraniczni są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia dotyczącego kosztów leczenia w razie urazu podczas zawodów.
Judogi Nie są wymagane judogi niebieskie. Wywołany/a zawodnik/czka zakłada czerwoną przepaskę.
Sędziowie Osobą odpowiadającą za sprawy sędziowskie jest Dyrektor Sędziów.
Dyrektor Sędziów pełni rolę Sędziego Głównego.
Dyrektor Sędziów wyznacza obsadę sędziowską z kraju i zza granicy.
Na macie sędziuje 1 sędzia arbiter, 2 sędziów bocznych korzysta z systemu Care system.
Przepisy i procedury sanitarne obowiązujące podczas zawodów

1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są dostarczyć podczas akredytacji do biura zawodów wypełnione i podpisane:

a. Kwestionariusz sanitarny – dokument w załączniku oraz na stronie zawodów;

b. Wytyczne COVID-19 dla uczestników zawodów Południe Grand Prix 2021 – dokument w załączniku oraz na stronie zawodów.

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego podczas zawodów znajdują się w dokumencie „Wytyczne COVID-19 dla uczestników zawodów Południe Grand Prix 2021”.

3. Ze względu bezpieczeństwa, ciągłego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczenia liczby osób w obiekcie zawodów na terenie hali zawodów mogą przebywać jedynie ci uczestnicy zawodów, dla których jest to dzień zawodów – walczące zawodniczki i zawodnicy oraz zgłoszeni trenerzy i opiekunowie wg schematu:

a. 1 trener – opiekun na 5 zawodników;

b. 2 trenerów – opiekunów do 10 zawodników;

c. 3 trenerów – opiekunów do 20 zawodników;

d. 4 trenerów – opiekunów dla grup powyżej 20 zawodników;

e. sędziowie, ekipa techniczna obsługująca zawody i medyczna.

4. Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności.

5. Po zakończeniu walk i dekoracji, zawodnicy i trenerzy/opiekunowie opuszczają halę zawodów.

6. Osoby nieprzestrzegające w/w zaleceń zostaną usunięte z hali zawodów.

Dokumenty obowiązujące na zawody w dniu 9 maja:

 

Dokumenty obowiązujące na zawody w dniu 16 maja:

Postanowienia końcowe Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.